S vremena na vrijeme treba koristiti Bitcoin URI i kad sam imao moj klijent je povezan je iritantan, Morate učiniti sve od strane. Prodcedurata je vrlo trivijalan udruga. Može se sintetizirati u sljedeće 5 bodova

  1. U adresnu traku o:konfig
  2. Stvoriti novi ključ tipa boolean (Klis sa desnom tipkom miša> novi-> Boolean)
  3. Unesite naziv: Network.Protocol-handler.expose.bitcoin
  4. Odaberite vrijednost false
  5. Следващият път когато кликнете на Bitcoin URI ще бъдете попитани за избор път до Bitcoin клиента си. Бъдете сигурни че е с изпълними права.

Аз лично използвам MultiBit клиента който е има всичката необходима фунционалност и е достатъчно пъргавичък