כי נטנברג כלל לא עמד בציפיותי לפנטסטיות 3 אז החלטתי לאבד את זה לגמרי. למרות ההתכתבויות שהיו לנו לפני הרבה זמן וההנחיות שנתתי להם לשיפור המוצר שלהם לרמה תחרותית של מפגן והתקנה, זה הגיע למצב בו היה צורך להסיר את התוסף שלהם משרתי ה- Cpanel.. מכיוון שאין הוראות כיצד להסיר אי הבנה זו, אספתי כרטיס לתמיכה, הם נתנו לי את ההוראות הבאות.

rm -rf /var/netenberg/fantastico_de_luxe/
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/fantastico/
rm -rf /usr/local/cpanel/3rdparty/fantastico*
rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/*/fantastico
rm -f /usr/local/cpanel/base/frontend/x/cells/fantastico.html
rm -f /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/addon_fantastico.cgi

Изпълних си командите за чистиха се файловете им като осъзнах нещо важно пичовете изобщо не споменаха как се де регистрира плъгина им от контролният панел 🙄 😆 Мдаа педераски номер но се случва то и аз трябваше да гледам повече. היה שם גם חדר שהותיר את תיקיהם ככל הנראה בתקווה לחזור כלקוחם, כפי שהיו להם הכי הרבה סקריפטים להתקנה כפי שאמר התמיכה (אל תחשוב שזה הדבר החשוב ביותר) :מר ירוק: . אז בואו נמשיך עם הרזיה השלמה:

זהו הצעד החשוב ביותר שצריך לעשות לפני שמחיקת את כל השאר כפי שתמצא אז עצמך היה תוסף אבל עם אייקון בלוח הבקרה שכן הוא עדיין רשום.

/usr/local/cpanel/bin/unregister_cpanelplugin /var/netenberg/fantastico_f3/fantastico_f3
rm -rf /usr/local/cpanel/3rdparty/fantastico_f3
rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/*/fantastico_f3
rm -rf /usr/local/cpanel/bin/fantastico_f3.cpanelplugin
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/addonfeatures/fantastico_f3
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/addonsfeatures/fantastico_f3
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/addon_plugins/fantastico_f3.jpg
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/addon_fantastico_f3.php
rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/fantastico_f3
rm -rf /var/cpanel/apps/fantastico_f3_cpanel.conf
rm -rf /var/cpanel/apps/fantastico_f3_whm.conf
rm -rf /var/netenberg/fantastico_f3

במקרה שפספסת את הצעד unregister_cpanelplugi, עליך לשחק צעד נוסף נוסף:

mkdir --parents /var/netenberg/fantastico_f3
cd /var/netenberg/fantastico_f3 && curl -O http://174.120.165.106/fantastico_f3/sources.tar.bz2
cd /var/netenberg/fantastico_f3 && tar --bzip2 --extract --file sources.tar.bz2
/usr/local/cpanel/bin/unregister_cpanelplugin  fantastico_f3
rm -rf /var/netenberg/

הרעלה כעת נפלאה מהמשחק ותוכלו לישון בשקט. הסיבות שהחלפתי אותו במוצר מתחרה הן 3 וזה מאוד פשוט

  • אין להם ממשק API שאיתו אוכל לתקשר אם אני רוצה להוסיף תוספות או לחשים אחרים
  • אין להם ווים לפעולות מסוימות אז אני יכול לנתק ולהוסיף פונקציונליות
  • תמיכה שובבה די איטית ולא מספקת בתשובותיהם

ps. paper_lantern и x3 имаше останала икона която се разкарва с

rm  /usr/local/cpanel/base/frontend/paper_lantern/dynamicui/dynamicui_fantastico_f3.conf
rm /usr/local/cpanel/base/frontend/x3/dynamicui/dynamicui_fantastico_f3.conf