нещо дребно

לפעמים למהר שמותש בחיי היומיום שלנו אנו שוכחים את הדברים היומיומיים הקטנים והיפים. אפילו לפעמים 2 שניות יכולות לגרום ליום שלך להבריק כל כך. לעתים קרובות אנו מתגעגעים לאלה ממהרים 2 שניות. חיוך של עובר אורח ברחוב שמברך אותך על בוקר טוב, העלים הרועדים של העצים בשמש, ריח המטבח של סבתא וכל כך הרבה דברים אחרים שנראים רגילים אך כה קסומים וזוהרים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti SPAM *