Hace unos días salió XAMPP 1.8.0 Después de actualizar desde la versión 1.7.7 Tuve un problema bastante interesante. PhpMyAdmin, no mi abertura y izg″rmâvaše con 403

Acceso prohibido!


Nuevo concepto de seguridad XAMPP:

Acceso al objeto solicitado sólo está disponible desde la red local.

Este ajuste puede configurarse en el archivo “httpd-xampp.conf”.

Ahora abrí el xampp httpd conf que me... se encuentra en el/opt/lampp/etcetera/extra /, a primera vista, todo parecía bien. Las reglas para la red local estaban bien. Aparte abro localhost. WTF ??? Miré en el registro y ver que mi acceso es cortado por konfiguaciâta. Aquí cosas ya ahnaha me y francamente un poco de suerte encontré problema. Después de pasar sobre el httpd. conf y Sierra en la Permitir/denegar las cláusulas una última fila Requieren a todos los otorgados. Oh a Eureka. Este es el nuevo mecanismo de control que entró en Apache 2.4. x. Da acceso o rechazar tal todo fino, básicamente imitaron la funcionalidad de permitir/denegar :). Para solucionar el problema le añadimos requieren todos concedidos en carpeta del / opt/lampp/phpmyadmin. Después de los cambios en mi aspecto

<Directorio “/opt/lampp/phpmyadmin”>
AllowOverride AuthConfig límite
Orden permite,negar
Permite a todos
Requieren a todos los otorgados
</Directorio>

 

Siempre puedes probar otro divoti, por ejemplo, para cambiar el nombre de la carpeta phpmyadmin algo la otra y no alias para. Pero es feo y no muy significativa 🙂

p. s frecuentes por qué usar XAMPP y no limpiar la instalación de todos los componentes ya que es mi Debian nací – la respuesta es muy simple – PEREZA. Demasiado perezoso para escribir varios comandos entonces me haz konfovete etcetera.. Muy fácil es el paquete entero razarhiviraš y luz 😉

Mejorado por Zemanta

A shell script wants your job

Днес докато работех видях че една от машините лагна много жестоко. Влизам в нея гледам един cron наблъскал адски много зомби процеси (грубо около 50-60). Нямаше как да ги убия всички с killall затова се наложи да направя малко по грамотно решение на проблемада драсна едно елементарно Bash скриптче което да намери и убие процесите. 50-тина PID-а не се пишат лесно на ръка :D. Скрипта го надрасках за минута и е свръх елементарен но все пак заслужава внимание 🙂

В основата му седи конвейера

ps ax | grep -v grep | grep process_name | awk '{print $1}')

Тука получаваме лист с всички PID-ове на процеса който трябва да килнем като изключваме grep от този списък. Вече като имаме списъка нещата стават лесни всичко се завърта в един for. Ето го и крайния резултат

#!/bin/bash

PR=$(ps ax | grep -v grep | grep process_name | awk '{print $1}')

for PID in $PR
do
echo "$PID will be killed"
kill -9 $PID
done

Може да сетунинговакато името се взима като аргумент след името на скрипта и по този начин се вика като изпълнимо binary. Обаче не е много добра практика да има много такива чести случаи 😀 Но никога не пречи да сме предпазени от всякакви шитни

Mejorado por Zemanta