Преди няколко дни излезе XAMPP 1.8.0 вчера след надграждане от версия 1.7.7 имах доста интересен проблем. Phpmyadmin-а не ми се отваряше и изгърмяваше със 403

Access forbidden!


New XAMPP security concept:

Access to the requested object is only available from the local network.

This setting can be configured in the filehttpd-xampp.conf”.

Веднага отворих httpd-xampp.conf който при мен се намира в /opt/lampp/etc/extra/, на пръв поглед всичко изглеждаше наред. Правилата за локалната мрежа бяха наред. Отделно че отварях от localhost. WTF ??? Погледнах log-а гледам че достъпа ми е отрязан от конфигуацията. Тука вече нещата ме ахнаха и честно казано донякъде малко на късмет открих проблема. След като преглеждах httpd.conf-а видях в Allow/Deny клаузите един последен ред Require all granted. О да еврика. Това е новия контролен механизъм който влезе в apache 2.4.x. С него се дава достъп или се отказва такъв на всички изискани, в общи линии се имитира Allow/Deny функционалността :). За да поправим проблема добавяме Require all granted в директивите за папката /opt/lampp/phpmyadmin. After the changes, it looks like this to me

<Directory “/opt / lampp / phpmyadmin”>
AllowOverride AuthConfig Limit
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted
</Directory>

 

Viangi can try other savages, for example to rename the phpmyadmin folder to something else and make an alias to no. But it's uglier and not very meaningful 🙂

p.s I was asked why I use XAMPP and not a clean installation of all components as my Debian gave birth to them – the answer is very very simple – LAZINESS. I'm too lazy to write a few commands and then touch my conf and so on. It is much easier to download the whole package, unzip and burn 😉

Enhanced by Zemanta