Add multiple IPs to CentOS

Колкото и да псувам RHEL и CentOS shit-а има някой неща които са им измислени доста грамотно. Например добавянето на голям брой допълнителни IP-та е доста приятна задачка. По принцип ако трябва да добавя голям брой адреси бих си разписал едно bash скриптче в което в цикъл да извършва въпросната операция че на ръка не си е работа. При Centos/RHEL хората са го измислили доста приятно range файл. В общи линии създаваме файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0. Here we replace eth0 with the name network adapter if it is not eth0. Then we add the following content

IPADDR_START=192.168.0.129
IPADDR_END=192.168.0.254
NETMASK=255.255.255.128
CLONENUM_START=0

as the arguments are

  • IPADDR_START – home IP address
  • IPADDR_END – final address
  • NETMASK – net mask
  • CLONENUM_START – numbering from which to start the network adapter eth0:0 in our case

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti SPAM *