През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Σύμφωνα με οι περισσότεροι άνθρωποι που έκανα αξιοπρεπώς και με διάλεξή μου. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αρκετά ικανοποιημένος, σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα για να λειτουργήσει, γιατί το σχέδιο δεν είναι η τελευταία μου τέτοια εμφάνιση στο μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής πιο της παρουσίασης σχεδόν δεν το θυμάμαι, Ήταν σαν σε μια έκσταση. Θυμάμαι τις αραιές στιγμές που κοιτάζω το ρολόι και να συνειδητοποιήσουν, Αυτό είναι ένα αξιοπρεπές ποσό του χρόνου που παρήλθε.

Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη το, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Για 4η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο για το ελεύθερο λογισμικό και το υλικό TuxCon. Προσωπικά για μένα είναι η πιο ισχυρή Πλόβντιβ διάσκεψη που πραγματοποιείται, Δεδομένου ότι απευθύνεται μόνο για προγραμματιστές, και η ομάδα-στόχος είναι πολύ μεγαλύτερο και το κοινό είναι πολύ πολύχρωμο. Αν η μνήμη εξυπηρετεί μου σωστά δεν νομίζω, Έχω χάσει μέχρι στιγμής έκδοση. Η φετινή έκδοση είναι πιο ειδικά για μένα, Δεδομένου ότι έχω μια παρουσίαση. Εγώ είμαι πρόκειται να μιλήσουμε για dnsdist και ως προς κατά πόσον είναι χρήσιμο για την υποδομή σας. Το θέμα της οποίας θα μιλήσει επέλεξε Sam. Почувствах нужда да я покажа на света, тъй като е относително млада, а до момента почти не съм намерил нещо в нея която да не ми харесва. Не помня кога беше последният път когато ме впечатли толкова много нещо ново и същевременно да работи изключително добре.

Όπως γνωρίζετε CentOS 5 EOL είναι (Τέλος της ζωής) από τις 31 Μαρτίου 2017. Που οδηγεί στο εξής πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

Το πρόβλημα είναι ότι οι σύντομες λίστες CentOS καθρέφτες 5 ήδη κλοτσιές και να προσπαθήσει να πάρει άμεσα το περιεχόμενο που λαμβάνεται μετά την άρνηση:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

Σε γενικές γραμμές συνολικά η πιο συνετή ιδέα να εγκαταστήσετε ξανά το ταψί με μια κανονική κατανομή που υποστηρίζει εργασίας διανομή αναβάθμιση. Δυστυχώς το δικό μου δεν είναι η περίπτωση και δεν σταθεί ως επιλογή στο τραπέζι. Γι 'αυτό και έπρεπε να παίξει λίγο τσιγγάνων σύστημα – αρχίζουν να χρησιμοποιούν Vault καθρέφτη. Αυτή τη στιγμή απολύτως σαφής πλάσμα και λογική ξέρετε, Δεν θα λαμβάνετε ενημερώσεις που δεν είναι ο στόχος της άσκησης, και απλά θέλουν να έχουν συνεργασία με το yum για την εγκατάσταση πακέτου που χρειάζομαι. Για το σκοπό αυτό, σχολίασε όλες τις mirrorlist μεταβλητές και να προσθέσετε baseurl στην /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo. Τέλος έχουμε yum συμφωνίες επαναγοράς με τον τύπο του


[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Τέλος παίζουν yum καθαρό όλους && ενημέρωση yum. Ако всичко завърши без да получим грешка значи сме завършили успешно схемата и можем спокойно да си инсталираме остарелите пакети.

 

Mozilla Thunderbird

Η ιδέα είναι ταυτόσημη, όπως στο δικό μου post Firefox databases VACUUM and REINDEX. Λίγο Debian разкараха ребрадинраните εκδόσεις των προϊόντων της Mozilla. При миграцията от Icedowe към Thunderbird се замислих, че не съм си дефрагментирал базата, а досега през email клиента ми са изтекли сериозно количество писма, email акаунти и сървъри, потребители и пароли. Скрипта е идентичен с този от предишният ми пост само с лека модификация за къде да търси файловете 🙂

Linux версията

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac os версията

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2)  -maxdepth 1  -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

За разлика от профилната папката на Firefox тази на Thunderbird е с доста по правилен път (без space) и не се налага да се прави промяна на delimiter.