Cpanel groot error_log lêers

Sommige programmeerders leer eenvoudig nie om vlot op RFC te skryf nie. Ek het opgemerk baie errror_log-lêers waarin 'n groot aantal dom waarskuwings en kennisgewings vir die nie-nakoming van die PHP-standaarde opgehoop het.. Oor die algemeen is dit moeilik om dit aan die verbruiker te verduidelik, dat die kode wat hy ingesit het, stout is en reggestel moet word. Oor die algemeen het ek opgemerk dat gebruikers nie omgee vir foutlogboeke nadat hul kode werk nie. Basies is dit 'n radikale benadering om die error_log-lêers heeltemal te stop en wie wil dit speel, maar oor die algemeen sal dit vir baie gebruikers ongemak skep. Daarom versterk ek 'n benadering 2 – admin superkragte of 1 rooi bash. Soek na lêers met die naam error_log groter as 5 MB (hier laat ek my waarde hoër al is 1MB meer as genoeg) en dit weekliks uitvee. Die betrokke effek word elementêr bereik met vind

find /home/ -name error_log -size +5M -type f -delete

Die enigste wat oorbly, is om 'n kroon te kry wat een keer per week uitgevoer moet word, en ons het 'n baie aanhoudende oplossing. In my geval lyk dit ok 1 uur elke Sondag.

0 1 * * 1 find /home/ -name error_log -size +5M -type f -delete >/dev/null 2>&1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti SPAM *